Okładka pierwszego wydania legnickiej "Perspectivy"Zakladka z nowosciami

Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż

Pani mgr Anna Lichota

Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk

Ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak

Pani dr hab. Kazimiera Jaworska

Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski

Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak

Wyższe Seminarium Duchowne Biblioteka
ul. Jana Pawła II nr 1
tel. (076) 7244157

e-mail:


Data powstania czasopisma: 2002. Data powstania wersji internetowej: 2004. Data przyznania pierwszej ministerialnej punktacji: 2005. Data zmiany formatu z A5 na B5: 2012. Wersja pierwotna czasopisma: papierowa. Układ wewnętrzny czasopisma: (1) słowo wstępne, (2) artykuły, (3) teksty źródłowe, (4) recenzje, omówienia i sprawozdania, (5) noty o autorach, (6) spis treści.
Liczba punktów MNiSW na dzień 17 grudnia 2013 roku: 4.

 

Tytułem czasopisma nawiązujemy do słynnego dzieła Witelona - pierwszego
w dziejach Śląska uczonego żyjącego w Legnicy na przełomie XIII i XIV wieku.

Postać Witelona Strona tytułowa "Perspectivy" wydanej w Norymberdze

1. Reprezentacja Witelona w inicjale "Perspectivy".
2. Karta tytułowa norymberskiego wydania "Perspectivy"

 

 

 

PERSPECTIVA 1:2002 nr 1(1)
PERSPECTIVA 2:2003 nr 1(2)
PERSPECTIVA 2:2003 nr 2(3)
PERSPECTIVA 3:2004 nr 1(4)
PERSPECTIVA 3:2004 nr 2(5)
PERSPECTIVA 4:2005 nr 1(6)
PERSPECTIVA 4:2005 nr 2(7)
PERSPECTIVA 5:2006 nr 1(8)
PERSPECTIVA 5:2006 nr 2(9)
PERSPECTIVA 6:2007 nr 1(10)
PERSPECTIVA 6:2007 nr 2(11)
PERSPECTIVA 7:2008 nr 1(12)
PERSPECTIVA 7:2008 nr 2(13)
PERSPECTIVA 8:2009 nr 1(14)
PERSPECTIVA 8:2009 nr 2(15)
PERSPECTIVA 9:2010 nr 1(16)
PERSPECTIVA 9:2010 nr 2(17)
PERSPECTIVA 10:2011 nr 1(18)
PERSPECTIVA 10:2011 nr 2(19)
PERSPECTIVA 11:2012 nr 1(20)
PERSPECTIVA 11:2012 nr 2(21)
PERSPECTIVA 12:2013 nr 1(22)
PERSPECTIVA 12:2013 nr 2(23)
Za pozwoleniem
władzy kościelnej


            - Rada Naukowa - SC

            - Recenzenci - REVIEWERS

            - Informacje dla autorów

            - Procedura recenzowania

            - Formularz recenzji naukowej


 


 

Ostatnia modyfikacja strony nastąpiła: 2013-10-10


Webmaster

 

E-mail: